اخبار منطِ, بررسی محصولات, راهنمای منطِ

تفاوت چرم چاپی و چرم ساده

چرم انواع مختلفی دارد که هر کدام از آن‌ها با توجه به نوع خود، دارای کاربردهای متنوعی هستند. یکی از انواع پر طرفدار چرم، چرم چاپی است که در دنیای مد استفاده بسیاری دارد و به دلیل طرح‌‌ های متنوعی که ارائه می‌‌ دهد، امروزه طرفداران بسیاری به دست آورده است. در ادامه در خصوص چرم طبیعی و مصنوعی و چرم ساده و چاپی توضیحاتی را ارائه خواهیم داد که می‌ تواند شما را به صورت کلی با محصولات چرم آشنا نماید.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

روش تولید چرم طبیعی و مصنوعی

چرم اگر به صورت طبیعی تولید شود، از پوست حیوانات مختلفی چون گاو، گوسفند، خوک، اسب، بز و … به دست می‌‌ آید. گفتنی است امروزه بیشتر از هر حیوان دیگری از پوست حیواناتی چون بز، گوسفند و گوساله برای تولید چرم استفاده می‌‌ شود که به ترتیب به چرم‌‌ های تولید شده با پوست این حیوانات چرم بزی، چرم گوسفندی و چرم گاوی گفته می‌‌ شود. برای این که بتوان از پوست جانوران به عنوان یک پارچه برای دوخت لباس و … استفاده کرد، این پوست را با مواد مختلفی مانند زاج سفید، سماق، مواد شیمیایی و … ترکیب می‌‌ کنند تا چرم مورد نظر به وجود بیاید. به این کار دباغی گفته می‌‌ شود که به کمک آن پوست فسادپذیر حیوانات تبدیل به یک چرم طبیعی می‌‌ شوند. در مقابل چرم طبیعی، چرم مصنوعی نیز وجود دارد که توسط دستگاه‌‌ های خاصی تولید می‌‌ شود و در تولید آن‌‌ حیوانات دخیل نیستند. به چرم مصنوعی چرم وگان، چرم پلی اورتان و چرم اگزما نیز گفته می‌‌ شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *